S obzirom na složenost procesa prijenosa poslovanja, mnogi poduzetnici potražit će pomoć savjetnika. U razvijenim zapadnoeuropskim zemljama, savjetnika za prijenos poslovanja uistinu je mnogo – od onih koji su dio poduzetničkih potpornih institucija, poput komora, agencija za mala i srednja poduzeća, centara za poduzetništvo; do onih koji djeluju na tržištu kao privatni konzultanti. Među privatnim konzultantima, razlikuju se oni koji su primarno usmjereni za velika i srednje velika poduzeća, do onih koji su svoje usluge prilagodili mikro i malim poduzećima. U Hrvatskoj je savjetodavna podrška u prijenosu poslovanja za mala poduzeća još uvijek slabo razvijena. Ipak, u nekoliko hrvatskih gradova postoji mogućnost individualnih razgovora tijekom kojih je moguće dobiti osnovne informacije, te savjete kod odabira modela prijenosa poslovanja (nasljeđivanje, prodaja ili likvidacija poduzeća) i načina provedbe odabranog modela. U nastavku je popis institucija kojima se možete javiti za individualni razgovor. Preporuka je prije sastanka proučiti publikacije na temu prijenosa poslovanja, kako biste imali što konkretnija pitanja.


CEPRA, Zagreb
Mirela Alpeza
www.biznis-transfer.com
e-mail: malpeza@cepor.hr


CONSULTARIUM, Zagreb
Nikola Oršanić
www.consultarium.hr
e-mail: nikola@consultarium.hr


STEP-RI – Znanstveno-tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci
Boris Golob
www.step.uniri.hr
e-mail: bgolob@uniri.hr


Centar za poduzetništvo Osijek
Milan Peterka
www.czposijek.hr
e-mail: milan.peterka@czposijek.hr


JU REDEA – Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA
Maša Tomašić
www.redea.hr
e-mail: masa.tomasic@redea.hr