U proces pripreme za prijenos poslovanja svatko kreće s određenim nedoumicama i pitanjima. Dubljom analizom i razgovorom sa svim uključenim stranama pitanja i dilema još je više. CEPRA organizira individualno savjetovanje za vlasnike malih i srednjih poduzeća i članove njihovih obitelji tijekom kojih pruža podršku i savjet u analizi mogućih opcija prijenosa poslovanja te savladavanju prepreka u realizaciji odabrane opcije.

Detaljnije informacije o terminima savjetovanja te prijavu slati na e-mail: deterovic@cepor.hr 

Radionice i savjetovanje na temu prijenosa poslovanja provodi dr.sc. Mirela Alpeza

Mirela Alpeza, direktorica CEPORa, od 2009. godine aktivno prati i aktualizira problematiku obiteljskih poduzeća i prijenosa poslovanja u Hrvatskoj. Na Ekonomskom fakultetu u Osijeku nositeljica je kolegija Obiteljsko poduzetništvo i Transfer poslovanja u malim i srednjim poduzećima, te (ko)autorica publikacija „Prijenos poslovanja – minivodič za poduzetnike“ i “Izazovi prijenosa poslovanja u malim i srednjim poduzećima”. Zajedno s timom iz CEPORa pokrenula je niz inicijativa čiji je cilj pružanje podrške u razvoju obiteljskih poduzeća, s posebnim naglaskom na izazove prijenosa poslovanja od kojih su neke: CEPRA – Centar za obiteljska poduzeća i prijenos poslovanja, Forum obiteljskih poduzeća, Business Transfer Barometar – prvo istraživanje na temu prijenosa poslovanja malih i srednjih poduzeća u Hrvatskoj i Klub kupaca malih i srednjih poduzeća. Od 2019. godine voditeljica je radne skupine “Business Transfer Ecosystem” pri Europskom udruženju za prijenos poslovanja TRANSEO (European Association for SME Transfer).