Osim prodaje poduzeća „vanjskoj“ osobi ili poduzeću, jedno od mogućih rješenja može biti prodaja zaposleniku / zaposlenicima poduzeća, koja ima određene sličnosti s prijenosom poslovanja na člana obitelji, jer predstavlja preuzimanje poslovanja od strane osobe koja relativno dobro poznaje poduzeće, zaposlenike, kupce, proizvode i organizacijsku kulturu. Za vlasnika poduzeća to može značiti bolju procjenu budućeg utjecaja na poduzeće, u usporedbu s prodajom osobi izvan poduzeća.

Prijenos poslovanja na zaposlenike najčešće se događa u situaciji kada:

Zaposlenicima koji preuzimaju poduzeće potrebno je pružiti podršku i duže vrijeme nakon same tehničke provedbe preuzimanja poduzeća, jer se samo na taj način dugoročno povećavaju šanse za održivost i uspješno poslovanje. Istraživanje u Francuskoj pokazalo je da je stopa preživljavanja poduzeća koja su preuzeli zaposlenici najviša u odnosu na druge modele prijenosa poslovanja (prijenos poslovanja na članove obitelji, prodaja poduzeća i dr.).

Prijenos poslovanja na zaposlenike nije uvijek najbolje rješenje, niti prvo koje vlasniku poduzeća pada na pamet kada razmišlja o svom povlačenju iz poslovanja. Međutim, radi se o opciji koja ima značajne prednosti u odnosu na prodaju poduzeća osobi izvan poduzeća. Zaposlenici poduzeća su dobro upoznati s poslovanjem i ključnim faktorima uspjeha poduzeća, kupcima, dobavljačima i drugim ljudima o kojima poduzeće ovisi, nadalje upoznati su s vizijom, tradicijom i vrijednostima na kojima je poduzeće izgrađeno, što povećava šanse za nastavak djelovanja i razvoja poduzeća u smjeru koji je zacrtao osnivač i vlasnik poduzeća. U nekim slučajevima vlasnicima i osnivačima poduzeća ovaj argument prevagnut će u odnosu na bolju financijsku ponudu koju može nuditi osoba izvan poduzeća.

Francuska, Italija i Španjolska imaju dugu tradiciju zadružnog poduzetništva općenito, pa stoga i uspješnu praksu primjene zadružnog modela u slučajevima prijenosa poslovanja na zaposlenike. U navedenim zemljama, za uspješnu primjenu modela zadruge prilikom preuzimanja poslovanja zaslužne su poduzetničke potporne institucije koje organiziraju radionice i savjetovanje u ovom području, zakonodavni okvir koji štiti i promovira zadruge, dobra organiziranost i uključenost zadruga u nacionalno udruženje, te mjere kojima država olakšava proces preuzimanja poduzeća od strane zaposlenika.

Kontaktirajte savjetnike