CEPRA – Centar za obiteljska poduzeća i prijenos poslovanja je dio CEPOR-a, a predstavlja informativni, savjetodavni i edukativni centar usmjeren na pružanje podrške obiteljskim i drugim malim i srednjim poduzećima u području prijenosa poslovanja.

Misija CEPRE – pružiti stručnu savjetodavnu i edukativnu pomoć u procesu prijenosa poslovanja vlasnicima malih i srednjih poduzeća u Hrvatskoj.

Ciljevi CEPRE:


Zašto CEPRA?

U Hrvatskoj je slabo razvijena svijest o složenosti i značaju prijenosa poslovanja te važnosti pravovremene pripreme. Nerazvijen je i sustav podrške institucija odgovornih za podršku održivosti i razvoja sektora malih i srednjih poduzeća u području prijenosa poslovanja. Problematiku prijenosa poslovanja posebno naglašava Europska unija koja od 1994. godine prati i daje smjernice zemljama članicama za razvoj podrške u području prijenosa poslovanja.

Prema procjenama EU, oko 450.000 poduzeća svake godine u EU prolazi proces transfera poslovanja, čime je obuhvaćeno oko 2.000.000 zaposlenih u tim poduzećima. Procesu prijenosa poslovanja ne pristupa se na adekvatan način u oko 150.000 poduzeća, zbog čega se u pitanje dovodi oko 600.000 radnih mjesta godišnje na razini EU.

Problem prijenosa poslovanja posebno je naglašen u obiteljskim poduzećima, zbog povezanosti upravljačke i vlasničke funkcije u ulozi vlasnika poduzeća što utječe na dodatnu složenost problema. Prema Business Transfer Barometar istraživanju koje je u Hrvatskoj 2015. godine proveo CEPOR, većina vlasnika u malim i srednjim poduzećima (više od 90% među poduzetnicima starijim od 55 godina) su vlasnici „prve generacije“ koji ne posjeduju vlastito iskustvo preuzimanja uhodanog poduzeća što otežava identifikaciju primjera dobre prakse i pronalazak uspješnog rješenja problema.

Izvor: Business Transfer Barometar Hrvatska, CEPOR