Business Transfer Barometar Hrvatska

(publikacija s rezultatima istraživanja provedenog 2015.g.)

PDF


Izazovi prijenosa poslovanja u malim i srednjim poduzećima

PDF


Minivodič za poduzetnike – PRIJENOS POSLOVANJA

PDF


Minivodič za poslovnu zajednicu – PRIJENOS POSLOVANJA

PDF

POLICY OSVRTI:

Policy osvrt: Razvoj i održivost obiteljskih poduzeća u Hrvatskoj, Alpeza M., Peura, K., CEPOR – Centar za politiku razvoja malih i srednjh poduzeća i poduzetništva, 2012.  PDF

Policy osvrt: Pravni aspekti nasljeđivanja obiteljskih poduzeća u Hrvatskoj, Cikač, V., CEPOR – Centar za politiku razvoja malih i srednjih poduzeća i poduzetništva, 2012.  PDF

Pregled važnih pitanja koja se odnose na obiteljska poduzeća – Hrvatska (Overview of Family Business Relevant Issues: Country Fiche – Croatia), CEPOR, 2008.  PDF